Passivitetsrätten vid skattetillägg

Den 15 oktober anordnade Institutet Skatter & Rättssäkerhet sitt första digitala seminarium på temat ”Passivitetsrätten vid skattetillägg”. Vid seminariet diskuterades passivitetsrättens innebörd och betydelse för beslut om skattetillägg och diskussionen tog sin utgångspunkt i Hanna Grylins avhandling ”Passivitetsrätten vid skattetillägg”.

Medverkande: Hanna Grylin, jur. dr, Högskolan i Gävle, Torbjörn Gerelius, rättslig expert, Skatteverkets rättsavdelning och Eva Bergholm Guhnby, verksjurist, EBM.

Samtalsledare: Per Holstad, skattejurist och partner EY.

Läs mer om seminariet här.