Årsstämma i ISoR hålls den 8 juni 2020, kl. 11.00.

Kallelse och dagordning finner ni här.