Årsstämma i ISoR hålls den 23 mars 2021 kl. 11.00. Årsstämman äger rum digitalt via Zoom. De medlemmar som önskar delta på stämman ska anmäla detta genom att mejla Evelina Lund, evelina.lund@isor.se, senast den 19 mars. Anmäld medlem kommer därefter att få en länk till årsstämman tillsammans med teknisk information.

Kallelse och dagordning finner ni här.