Stipendier

Institutet Skatter och Rättssäkerhet (ISoR) utlyser årligen ett uppsatsstipendium på 25 000 kronor. Utöver prissumman ges stipendiaten möjlighet att presentera sin undersökning vid ett av ISoR anordnat ”Stipendieseminarium”.

Syftet med stipendiet är att uppmuntra studenter på juristprogrammen och master- eller magisterprogram att inrikta sitt examensarbete på rättssäkerhetsrelaterade skattefrågor. 

Formella krav för ansökan om stipendium är att uppsatsen:

  • ska vara skriven inom ramen för juristprogrammen eller ett master- och magisterprogram,
  • ska avse 15 hp eller vara av motsvarande omfattning,
  • har examinerats det senaste läsåret,
  • motsvarar den högsta betygsnivån (motsvarande ECTS-graderna A och B), dvs. vad som motsvarar AB inom ramen för juristprogrammen och VG-nivå för ett master- och magisterprogram, samt 
  • är inriktad på rättssäkerhetsrelaterade skattefrågor.

Vid bedömningen om uppsatsstipendium ska utgå fäster ISoR särskild vikt vid den vetenskapliga prestationen. I det ligger att uppsatsen ska vara välskriven och att författaren visar fördjupad förmåga att systematiskt, kritiskt och självständigt analysera det valda ämnesområdet. Författaren ska också ha ett professionellt förhållningssätt till ämnet och de frågor som behandlas i uppsatsen.

Uppsatserna bedöms anonymt av ISoR:s styrelse. Det är således enbart ISoR:s kanslichef som känner till författarens identitet och denne deltar inte i beslutsprocessen.

Stipendieansökan ska innehålla följande:

  • en anonym PDF av uppsatsen,
  • en motivering till varför sökanden ska få stipendiet, och
  • ett yttrande från handledaren eller examinator för uppsatsen till stöd för motiveringen.

Komplett ansökan ska ha kommit in till ISoR:s kansli senast den 31 augusti varje år. Beslut om tilldelning av stipendium meddelas de sökande. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökningar, och eventuella frågor, sänds till ISoR:s kanslichef amelie.eriksson@isor.se