Lagstiftningsprocessen i EU

Hur säkerställs rättssäkerheten vid implementeringen
i svensk skattelag?

 

Tid: Torsdagen den 15 september kl. 13.00–14.00

Plats: Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20 samt digitalt.

Medverkande: Niklas Ekstrand, Finansråd, Finansdepartementet och Claes Hammarstedt, skatteexpert Internationella skatter, Svenskt Näringsliv

Samtalsledare: Katarina Bartels, styrelseledamot ISoR och skatteexpert Svenskt Näringsliv och Lynda Ondrasek Olofsson, styrelseledamot ISoR och Partner, Unum Tax

Lagstiftningsprocessen för svensk skattelag är väl känd och följer mönstret inom ramen för den beredningsprocess som finns. Dock blir det allt vanligare att den svenska skattelagstiftningen bygger på rättsakter, främst direktiv, från EU. Bara under de senaste åren har ett antal EU-direktiv antagits som redan har lett, eller kommer att leda, till svensk lag (exempelvis DAC6 och DAC7). Därtill finns flera förslag på nya EU-direktiv (exempelvis minimiskattedirektivet, skalbolagsdirek­tivet och DEBRA-direktivet) som kan leda till omfattade ändringar i svensk skattelag. Trots den stora inverkan som EU-direktiven har på svensk skattelag­stiftning är det inte lika väl känt hur processen att ta fram ett EU-direktiv ser ut.

Vid seminariet kommer Niklas Ekstrand och Claes Hammarstedt redogöra för sina kunskaper och erfarenheter om lagstiftningsprocessen i EU och den efterföljande implementeringen i svensk skattelag. Hur skiljer sig processen i EU från processen i Sverige? Ställer processen i EU särskilda krav på lagstiftaren och remissinstanserna för att säkerställa en rättssäker skattelag?

***

Institutet Skatter och Rättssäkerhet har nöjet att bjuda in dig att delta vid detta seminarium utan avgift. Det går bra att överlåta platsen till en kollega.

Vänligen skicka din anmälan till Julia Dahlqvist, julia.dahlqvist@isor.se, senast den 13 september. Meddela om du vill delta på plats eller via länk. Länk för digital medverkan skickas ut till anmälda i god tid innan seminariet.

Institutet Skatter och Rättssäkerhet är medlemsfinansierat. Är du ännu inte medlem kan du anmäla dig genom att betala in årsavgiften, 6 000 kronor för juridiska personer och 300 kronor för privatpersoner. Årsavgiften betalas till plusgirokonto 32 29 69-7. För mer information om Institutet Skatter och Rättssäkerhet, se http://www.isor.se/.

Välkommen!

Julia Dahlqvist, Kanslichef