Start2018-12-27T11:27:39+01:00

Om ISoR

Institutet Skatter & Rättssäkerhet är en ideell förening med syfte att verka för bättre rättssäkerhet på skatteområdet för såväl enskilda som företagare. Föreningen skall verka som ett forum för samtliga aktörer på skatteområdet, såsom näringslivet, Skatteverket, domstolarna, lagstiftaren och lärosätena.

Initiativet till bildandet av Institutet Skatter & Rättssäkerhet väcktes genom domarna från Europadomstolen: Janosevic och Västberga Taxi och Vulic, där Sverige fälldes för brott mot rätten till domstolsprövning och rättegång inom skälig tid i skattetilläggsmål (artikel 6 i Europakonventionen).

Senaste nyheterna:

Rättssäkerhetsdagen 2022 – Save the Date

Save the Date – Rättssäkerhetsdagen 2022 Skatteförfarandelagen 10 år – Dåtid, nutid och framtid Tid:                    Torsdagen den 6 oktober, kl. 12–17 med efterföljande mingel och buffé Plats:                 Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, 111 >> Läs mer

8th juli 2022|

Inbjudan till seminarium den 15 september 2022: Lagstiftningsprocessen i EU – Hur säkerställs rättssäkerheten vid implementeringen i svensk skattelag?

Lagstiftningsprocessen i EU Hur säkerställs rättssäkerheten vid implementeringen i svensk skattelag?   Tid: Torsdagen den 15 september kl. 13.00–14.00 Plats: Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20 samt digitalt. Medverkande: Niklas Ekstrand, Finansråd, Finansdepartementet och Claes Hammarstedt, skatteexpert >> Läs mer

22nd juni 2022|

Kallelse till årsstämma den 4 april 2022

Kallelse till årsstämma i Institutet Skatter och Rättssäkerhet Tid:  Måndag den 4 april 2022, kl. 16.00. Plats: Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm. Dagordning Val av ordförande och sekreterare vid stämman Val av två justeringsmän för >> Läs mer

22nd juni 2022|

Inbjudan till seminarium den 22 november 2021: Samspelet mellan EBITDA-regeln och koncernbidragsspärren – problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv?

Inbjudan till seminarium ”Samspelet mellan EBITDA-regeln och koncernbidragsspärren – problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv?” Tid:  Måndagen den 22 november kl. 11.00–13.00. En lättare lunch serveras kl. 11.00. Seminariet börjar kl. 11.30 och avslutas kl. 13.00. Plats: >> Läs mer

15th november 2021|

Utdelning av stipendier

Vid ISoR:s styrelsemöte den 14 september 2021 beslutades att Galina Krasteva tilldelas ISoR:s stipendium för sin uppsats "Samspelet mellan EBITDA-regeln och koncernbidragsspärren – konsekvenser för den skattskyldige. En kritisk granskning av gällande rätt utifrån >> Läs mer

15th november 2021|

Kallelse till årsstämma den 23 mars 2021 kl. 11.00

Årsstämma i ISoR hålls den 23 mars 2021 kl. 11.00. Årsstämman äger rum digitalt via Zoom. De medlemmar som önskar delta på stämman ska anmäla detta genom att mejla Evelina Lund, evelina.lund@isor.se, senast den 19 >> Läs mer

17th februari 2021|

Passivitetsrätten vid skattetillägg

Passivitetsrätten vid skattetillägg Den 15 oktober anordnade Institutet Skatter & Rättssäkerhet sitt första digitala seminarium på temat "Passivitetsrätten vid skattetillägg". Vid seminariet diskuterades passivitetsrättens innebörd och betydelse för beslut om skattetillägg och diskussionen tog >> Läs mer

12th januari 2021|

Utdelning av stipendier

Vid ISoR:s styrelsemöte den 8 juni 2020 beslutades att Carl-Johan Lindman tilldelas ISoR:s stipendium för sin uppsats "Tax Penalties in Transfer Pricing", i vilken Carl-Johan undersöker förutsättningarna för att ta ut skattetillägg i internprissättningssituationer >> Läs mer

11th juni 2020|
Till toppen