Save the Date – Rättssäkerhetsdagen 2024

Vem bestämmer över skatten?

Institutet Skatter och Rättssäkerhet har återigen glädjen att anordna Rättssäkerhetsdagen!

Reservera tisdagen den 19 november kl. 13-17, med efterföljande mingel och enklare förtäring.

I Sverige får ingen skatt utgå om det inte framgår av lagen. Enligt regeringsformen ska föreskrifter om skatt meddelas i form av lag, till skillnad från många andra områden där bestämmelser kan meddelas i annan form. Riksdagen, folkets främsta företrädare, har fått makten att besluta om skatterna och beskattningsmakten kan inte delegeras vidare. Det förefaller alltså vara riksdagen som ensam bestämmer över skatten. Men är det verkligen så det fungerar idag?

Under årets RÄDA kommer vi att diskutera vem som egentligen bestämmer över skatten. Vi kommer att belysa de senaste årens ökade internationalisering av lagstiftningsprocessen samt den komplexa verklighet som möter skattebetalare, Skatteverket och domstolarna. Under dagen kommer du få träffa representanter från olika delar av rättssamhället.

Vi återkommer med inbjudan, fullständigt program och mer praktisk information, men reservera gärna eftermiddagen den 19 november 2024 redan nu.

Vi hoppas att vi ses!