Peter Lindstrand
Peter LindstrandOrdförande:
Tax Partner och auktoriserad skatterådgivare PwC
Katarina Fast Lappalainen
Katarina Fast LappalainenVice Ordförande:
Doktorand i offentlig rätt Stockholms universitet
Ulrika Bengtsson
Ulrika Bengtsson
Specialist
Advokatfirman Vinge
Fredrik Berndt
Fredrik BerndtPartner
Svalner
Henrik Karlsson
Henrik Karlsson
Director och auktoriserad skatterådgivare Deloitte
Carl Lindstrand
Carl Lindstrand
Advokat och civilekonom Lindstrand Partners Advokatbyrå
Caroline Nordklint
Caroline Nordklint
Doktorand i finansrätt Stockholms universitet
Lynda Ondrasek Olofsson
Lynda Ondrasek Olofsson
Skatteexpert Svenskt Näringsliv
Helena Robertsson
Helena Robertsson
Partner och auktoriserad skatterådgivare EY
Teresa Simon Almendal
Teresa Simon Almendal
Professor i finansrätt Stockholms universitet
Kristine Hökerberg
Kristine HökerbergAdministration
Kanslichef