Ordförande har ordet

Jag har sedan den 4 april 2022 haft rollen som ordförande i Institutet Skatter och Rättssäkerhet (ISoR).

Jag, övriga medlemmar i styrelsen och kanslichefen, har den gemensamma målsättningen att ISoR ska fortsätta att vara ett ledande forum för insiktsfulla och utforskande diskussioner inom området kring skatt och rättssäkerhet. Verksamheten präglas av en omvittnat hög rättslig kompetens med kvalificerade föreläsare och utgör ett forum för behandling av aktuella och angelägna, principiella såväl som praktiska, rättssäkerhetsfrågor. Institutet har en oberoende ställning och vi vinnlägger oss om att skapa en konstruktiv och respektfull miljö i våra möten som samlar deltagare från domstolar, Skatteverket, lagstiftaren, universiteten, rådgivare och konsulter och andra från näringsliv och organisationer.

Fler medlemmar stärker ISoR och vi välkomnar idéer och andra uppslag från alla intresserade till seminarier och andra aktiviteter i ISoR.
Per Holstad, Ordförande, Institutet Skatter och Rättssäkerhet