Inbjudan till seminarium den 7 maj 2024  

Verklig innebörd och rättssäkerheten 

Hur avgör man den verkliga innebörden av flera på varandra följande rättshandlingar? 

Tid: Tisdagen den 7 maj kl. 12.00–13.15. Enklare lunch serveras  från kl. 11.30. 

Plats: Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

Medverkande: Patrik Emblad, Jur. dr och lektor i finansrätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Oscar Warglo, skattepartner vid PwC.  

Samtalsledare: Fredrik Berndt, styrelseledamot i ISoR och partner  Svalner Skatt och Transaktion.

Vid beskattningen utgör normalt sett civilrättsligt giltiga rättshandlingar utgångspunkt. I skatterättslig praxis är det emellertid även etablerat att beskattningen ska grundas på rättshandlingars verkliga innebörd. I detta ligger bl.a. att skenrättshandlingar inte kan ligga till grund för beskattningen. Men frågan om vad som i det enskilda fallet kan anses ge uttryck för en verklig innebörd kan ofta vara vansklig att avgöra. I praxis har i vissa fall flera på varandra följande rättshandlingar ibland behandlats enskilt, och ibland ur ett samlat helhetsperspektiv. Inom forskningen har det förekommit försök att systematisera denna praxis, men för skattskyldiga uppfattas tillämpningen av principen ofta som oväntad. Frågan har därför stor betydelse ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

Vid seminariet presenterar Patrik Emblad och Oscar Warglo sina reflektioner över den senaste rättsutvecklingen på området.  

Samtalet leds av Fredrik Berndt. 

*** 

Institutet Skatter och Rättssäkerhet har nöjet att bjuda in dig att delta vid detta seminarium utan avgift. Det går bra att överlåta platsen till en kollega. 

Vänligen skicka din anmälan till Amelie Eriksson, amelie.eriksson@isor.se, senast den 30 april 

Institutet Skatter och Rättssäkerhet är medlemsfinansierat. Är du ännu inte medlem kan du anmäla dig genom att betala in årsavgiften, 6 000 kronor för juridiska personer och 300 kronor för privatpersoner. Årsavgiften betalas till plusgirokonto 32 29 69-7. Utöver detta uppmuntras fristående donationer för att institutet ska ha större möjlighet att utveckla sin verksamhet. För mer information om Institutet Skatter och Rättssäkerhet, se http://www.isor.se/ eller vår LinkedIn-sida. 

Välkommen! 

Amelie Eriksson, Kanslichef