Lagstiftningsarbete i kristid –
erfarenheter från pandemiåret

Tid:                     Onsdagen den 31 mars kl. 10–11

Plats:                  Digitalt – länk skickas ut efter anmälan

Medverkande:       Linda Haggren, Finansråd vid Skatte- och tullavdelningen på Finansdepartementet
                                Peter Nilsson, Professor i skatterätt vid Lunds universitet, Director på KPMG
                                Richard Hellenius, Expert företagsbeskattning på Svenskt Näringsliv

Samtalsledare:     Fredrik Berndt, styrelseledamot ISoR och Partner Svalner

Det har nu gått drygt ett år sedan coronapandemin började få allvarliga återverkningar på de finansiella marknaderna runtom i världen. I Sverige har ett stort antal åtgärder vidtagits för att på olika sätt mildra de ekonomiska effekterna av pandemin. Dessa har bl.a. syftat till att rädda företag och jobb och till att bidra till en återhämtning i ekonomin. Listan av åtgärder innehåller bl.a. regler om korttidspermittering, omställningsstöd till företag, anstånd med skatteinbetalningar, statliga lånegarantier och sänkta arbetsgivaravgifter. En del av stöden har införts inom ramen för skattesystemet och handläggs av Skatteverket medan andra ligger utanför och handläggs av andra myndigheter.

Situationen har medfört en utmaning för lagstiftaren att på kort tid ta fram effektiv och rättssäker lagstiftning.

Vid seminariet kommer Linda Haggren ge oss en inblick i hur hon och hennes kolleger på Finansdepartementet mött denna utmaning under det gångna året. Därefter diskuterar vi coronalagstiftningen i stort och utifrån konkreta exempel med Peter Nilsson och Richard Hellenius.

***

Institutet Skatter och Rättssäkerhet har nöjet att bjuda in dig att delta vid detta seminarium utan avgift. Det går bra att överlåta platsen till en kollega. Vänligen skicka in din anmälan till Evelina Lund, evelina.lund@isor.se senast den 26 mars.

Institutet Skatter och Rättssäkerhet är medlemsfinansierat. Är du ännu inte medlem kan du anmäla dig genom att betala in årsavgiften, 6 000 kronor för juridiska personer och 300 kronor för privatpersoner. Årsavgiften betalas till plusgirokonto 32 29 69-7 eller bankgiro 404-2842 . För mer information om Institutet Skatter och Rättssäkerhet, se www.isor.se.

Välkommen!

Evelina Lund, Kanslichef