Med anledning av den senaste tidens utveckling kring det nya coronaviruset har ISoR beslutat att byta lokal för årsstämman till PwC, Torsgatan 21, Stockholm. Stämman äger fortfarande rum tisdagen den 24 mars 2020 kl. 11.00, det vill säga samma dag och samma tid som tidigare har aviserats.

Medlemmar som har varit sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp ombeds att inte delta, utan kan i stället företrädas av annan medlem genom fullmakt.

För eventuella frågor, vänligen kontakta Evelina Lund, evelina.lund@isor.se.