Medlemmar

Tack vare stödet från våra medlemmar är det möjligt för ISoR att bedriva seminarumverksamhet och vara en viktig mötespunkt där frågor om skatter och rättssäkerhet kan lyftas och diskuteras. Enskilda såväl som företag är medlemmar hos institutet och bidrar därmed till arbetet.

För närvarande är följande företagsmedlemmar hos ISoR:

 • Advokat Ferdinand Hellers AB
 • Advokatfirman Lindahl Uppsala
 • Advokatfirman Vinge
 • Advice KB
 • Deloitte AB
 • Ernst & Young AB
 • Föreningen Byggföretagen i Sverige
 • Holmen AB
 • KPMG AB
 • Mannheimer Swartling Advokatbyrå
 • NC Advisory AB
 • PwC AB
 • Skatterättsnämnden
 • Skeppsbron Skatt AB
 • Srf Konsulterna AB
 • Svalner Skatt & Transaktion KB
 • Svenskt Näringsliv
 • Unum Tax AB
 • Vialto Partners Sweden AB