Vid ISoR:s styrelsemöte den 8 juni 2020 beslutades att Carl-Johan Lindman tilldelas ISoR:s stipendium för sin uppsats ”Tax Penalties in Transfer Pricing”, i vilken Carl-Johan undersöker förutsättningarna för att ta ut skattetillägg i internprissättningssituationer samt analyserar de svenska skattetilläggsreglerna från ett hållbarhetsperspektiv i ljuset av BEPS. Uppsatsen finns tillgänglig här.