SAMMANFATTNING

av Institutet Skatter och Rättssäkerhets seminarium 

Rättssäkerhetsfrågor kopplade till moms 

 

Medverkande: Anna Sandberg Nilsson, momsexpert på Svenskt Näringsliv, Anneli Möller, rättslig expert på Skatteverket och Pernilla Rendahl, professor vid juridiska institutionen Göteborgs universitet.

Samtalsledare: Joachim Agrell, advokat och partner Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Henrik Karlsson, partner Deloitte, båda styrelseledamöter i ISoR.

 

Den 20 september var det dags för höstens första arrangemang i ISoR:s regi. Under rubriken ”Rättssäkerhetsfrågor kopplade till moms” fick vi lyssna till en intressant diskussion utifrån tre olika perspektiv. Anneli Möller inledde med en översikt av det otal rättskällor och omfattande tolkningsmaterial som måste beaktas inom momsområdet, för att sedan ge en introduktion till hur Skatteverket arbetar med att skapa förutsebarhet och vägledning. Pernilla Rendahl tog därefter vid med kommentarer kring momssystemets syfte och ändamål samt visade på hur detta kan tolkas olika beroende på om du tar ett EU-perspektiv eller ett nationellt perspektiv. Hon talade också om hur olika tolkningar kan skapa parallella rättsbildningar som eroderar systemets legitimitet. Avslutningsvis fick vi höra om företagens vardag från Anna Sandberg Nilsson, som med hjälp av olika exempel visade på hur dagens komplexitet inom momsområdet innebär stora påfrestningar för våra obetalda uppbördsmän. 

Seminariet avslutades med frågestund och vi fick också höra tankar om vad vi vill se framöver för att säkerställa ett mer rättssäkert system. Företagsrepresentanter framförde bland annat önskemål om att förenkla regelverket och utnyttja de möjligheter till ”best practice” som momsdirektivet erbjuder. En tanke som diskuteras på Skatteverket är förhoppningen om en utveckling där vi i en högre grad kan programmera regler. Från flera håll framfördes även vikten av att lyfta blicken från den specifika detaljregeln och istället tolka den i sitt sammanhang utifrån systemets syfte och ändamål. 

Stort tack till våra gästtalare för ett spännande seminarium, vi ser fram emot en fortsatt debatt i ämnet!  

*** 

Institutet Skatter och Rättssäkerhet är medlemsfinansierat. Är du ännu inte medlem kan du anmäla dig genom att betala in årsavgiften, 6 000 kronor för juridiska personer och 300 kronor för privatpersoner. Årsavgiften betalas till plusgirokonto 32 29 69-7. Kontakta gärna vår kanslichef Amelie Eriksson, amelie.eriksson@isor.se, vid eventuella frågor.