Rättssäkerhetsdagen 2013

Rättssäkerhetsdagen 2013 anordnades den 12 november i Svenskt Näringslivs lokaler. Temat för året var "Processuella frågor i förändring". Läs mer om >> Läs mer

Rättssäkerhetsdagen 20132018-12-27T11:18:50+01:00

Utdelning av stipendier

Vid ISoR:s styrelsemöte den 21 oktober 2013 beslutades att Hanna Grylin och Niklas Karlsson tilldelas stipendier à 5 000 kr >> Läs mer

Utdelning av stipendier2018-12-27T11:18:06+01:00

Utdelning av stipendier

Vid ISoR:s styrelsemöte den 16 oktober 2012 beslutades att följande personer tilldelas stipendier à 5 000 kr för uppsatser >> Läs mer

Utdelning av stipendier2018-12-27T11:13:24+01:00

Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet

I propositionen Skatteförfarandet (prop. 2010/11:165) bedömde regeringen att det fanns skäl att ytterligare utreda hur rättsäkerheten kan stärkas inom ramen >> Läs mer

Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet2018-12-18T18:17:42+01:00
Till toppen