Utdelning av stipendier

Vid ISoR:s styrelsemöte den 16 oktober 2012 beslutades att följande personer tilldelas stipendier à 5 000 kr för uppsatser >> Läs mer

Utdelning av stipendier2018-12-27T11:13:24+02:00

Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet

I propositionen Skatteförfarandet (prop. 2010/11:165) bedömde regeringen att det fanns skäl att ytterligare utreda hur rättsäkerheten kan stärkas inom ramen >> Läs mer

Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet2018-12-18T18:17:42+02:00