Inbjudan till Rättssäkerhetsdagen 2022

Skatteförfarandelagen 10 år – Dåtid, nutid och framtid

Tid:       Torsdagen den 6 oktober 2022, kl. 13–17 med efterföljande mingel och buffé.

Plats:     Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, 111 87 Stockholm.

Medverkande: Ulrika Bengtsson, advokat och counsel, Advokatfirman Vinge, Ellinor Eriksson, rättslig expert, Skatteverket, Katarina Fast Lappalainen, universitetslektor i rättsinformatik, Stockholms universitet, Carl Gustav Fernlund, särskild utredare, Skatteförfarandeutredningen & f.d. EU-domare, Frida Haglund, skattechef och partner, Deloitte, Patricia Schömer, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Stockholm, Teresa Simon-Almendal, professor i finansrätt, Stockholms universitet, Åsa Ståhl, sekreterare för Skatteförfarandeutredningen & kammarrättsråd samt vice ordförande vid Kammarrätten i Göteborg, Madelaine Tunudd, rådman vid Förvaltningsrätten i Uppsala, Roland Åkerblom, expert, Skatteförfarandeutredningen & tidigare skattedirektör, Skatteverket.

Moderatorer under dagen är Caroline Nordklint, universitetslektor i skatterätt, Stockholms universitet, Fredrik Berndt, partner, Svalner Skatt & Transaktion och Lynda Ondrasek Olofsson, managing partner, Unum Tax.

***

Den 1 januari 2012 trädde skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, i kraft. Lagen var ett resultat av flera års utredningsarbete och sammanslagningar av ett flertal lagar. Syftet med att samla bestämmelserna i en lag var att göra regelverket tydligare och lättare att tillämpa. Förhoppningen var att detta skulle bidra till att minska den administrativa bördan och stärka de skattskyldigas ställning. Därtill genomfördes några förändringar för att bl.a. ytterligare förenkla tillämpningen av SFL och bidra till stärkt rättssäkerhet.

I år firar SFL 10 år och Institutet Skatter och Rättssäkerhet vill därför välkomna dig till Rättssäkerhetsdagen 2022 där skatteförfarandelagen kommer att diskuteras i ett dåtids- nutids- och framtidsperspektiv. Hur såg utredningsarbetet ut? Vilka utmaningar möttes utredningen av? Hur har tillämpningen av SFL fungerat? Vilka frågor har präglat SFL och vilka lärdomar kan vi dra av detta? Vilka utmaningar och styrkor ser vi med SFL i framtiden? Är SFL tillräcklig för att möta framtiden eller behövs lagändringar? Varmt välkommen att diskutera dessa och andra för SFL och rättssäkerheten relevanta frågor under eftermiddagen den 6 oktober 2022.

***
Fullständigt program för Rättssäkerhetsdagen finner ni här.