Inbjudan till Rättssäkerhetsdagen 2009
EG-rätten/Europakonventionen och skatteförfarandet – tolkning och tillämpning

Plats: Villa Pauli, Strandvägen 19, Djursholm, tel. 08-446 57 80, www.villapauli.com