Inbjudan till Rättssäkerhetsdagen 2011
Taxpayers’ Charter – ett alternativ för Sverige?

Medverkande:
Katarina Fast, doktorand i offentlig rätt med inriktning på konstitutionell skatterätt, Stockholms universitet, Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap, Örebro universitet, Lennart Wittberg, senior adviser, Skatteverket, Peter Kristiansson, rådman, Förvaltningsrätten i Malmö, och ämnesansvarig för skatterätten vid Domstolsakademin, Anne Ramberg, generalsekreterare, Advokatsamfundet, Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå, Teresa Simon Almendal, docent i finansrätt, Stockholms universitet.

Ledare för gruppdiskussionerna:
Vilhelm Andersson, rättschef, Skatteverket, Inga-Lill Askersjö,. lagman, Kammarrätten i Stockholm, Peter Melz, professor i finansrätt, Stockholms universitet, Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå , Roger Persson Österman, docent i finansrätt och skattejurist, Ernst & Young, Stockholm, Stig von Bahr, f.d. regeringsråd och domare i EU-domstolen,

Behövs en katalog över skattskyldigas rättigheter och skyldigheter?
OECD rekommenderar sina medlemsstater att införa en Taxpayers’ Charter, vilken främst ska syfta till att skapa ett förbättrat förtroende mellan skatteförvaltning och skattskyldiga. Skatteverkets nyligen framförda förslag om fördjupad samverkan mellan verket och skattskyldiga går i samma riktning.

Hur skulle en charter – katalog över rättigheter och skyldigheter – se ut, vilket innehåll skulle den kunna ges och vilken form kan vara mest ändamålsenlig? Exempel på införda kataloger finns i bl.a. Kanada, Storbritannien och USA. Frågan har i Sverige uppmärksammats av bl.a. Katarina Fast i en artikel i SkatteNytt 2009 s. 721-733. Genomförs förslaget i regeringens prop. 2010/11:165 till nytt skatteförfarande med en för alla skatteslag gemensam terminologi och enhetligt förfarande kanske rättssäkerheten på samma sätt kan stärkas genom en gemensam katalog över skattskyldigas rättigheter och skyldigheter.

Institutet Skatter & Rättssäkerhet tar vid Rättssäkerhetsdagen 2011 upp frågor och belyser från skilda perspektiv behovet av och syftet med – liksom innehållet och formen för – en katalog i Sverige över skattskyldigas rättigheter och skyldigheter.

Moderator vid seminariet är Teresa Simon Almendal. Programmet bifogas.

Anmälan:
Konferensen är avgiftsfri. Vänligen anmäl dig till anne.sandberg@isor.se.. Antalet platser är begränsat. Vi ber dig också ange om du har någon matallergi eller om du inte avser att delta vid middagen.

08.30-09.00 Registrering. Kaffe.

09.00-09.15 Välkomstanförande och inledande presentation. Börje Leidhammar och Teresa Simon-Almendal.

09.15-10.00 Taxpayers’ Charter – en presentation. Katarina Fast

10.00-10.45 Taxpayers’ Charter ur ett EU-perspektiv. Joakim Nergelius

10.45-11.15 Kaffepaus

11.15-12.00 Taxpayers’ Charter ur Skatteverkets perspektiv. Lennart Wittberg

12.00-13.30 Lunch

13.30-14.15 Taxpayers’ Charter ur ett domarperspektiv. Peter Kristiansson

14.15-15.00 Taxpayers’ Charter ur ett advokatperspektiv. Anne Ramberg

15.00-15.15 Genomgång av gruppdiskussioner. Teresa Simon Almendal

15.15-16.45 Gruppdiskussioner och kaffe.

16.45-17.50 Avrapportering och plenardiskussion.

17.50-18.00 Seminariet avslutas.

18.00- Middag.