Plats: Villa Pauli, Strandvägen 19, Djursholm, tel. 08-446 57 80, www.villapauli.com.

  
Preliminärt program

08.30-09.00 Registrering utanför ”Salongen”, n.b.
09.00-09.05 Rättssäkerhetsdagen öppnas
Välkomstanförande av ordförande Claes Levin
09.05-09.15 Peter Nordquist: Introduktion
09.15-09.45 Nils Karlson: Äganderätten i ett samhällsekonomiskt perspektiv
09.45-10.15 Fredrik Sterzel: Äganderätten vid beskattningen
10.15-10.40 Kaffepaus
10.40-11.30 Anders Hultqvist: Konstitutionella aspekter på beskattningen
11.30-12.00 Sven-Olof Lodin, Skattelagstiftningens kvalitet
12.00-13.00 Lunch i Bistron
13.00-13.30 Robert Påhlsson: Likabehandlingsprincipen vid beskattningen
13:30-14.00 Karin Åhman, Europakonventionen och beskattningen
14.00-14.15 Gruppdiskussioner under ledning av Sven-Åke BergqvistAnders HultqvistNils KarlsonSven-Olof LodinPeter MelzRobert PåhlssonKristina Ståhl samt Karin Åhman.
15.30-16.00 Avrapportering under ledning av Teresa Simon Almendal
16.00-16.30 Kaffepaus
16.30-17.30 Paneldiskussion med Vilhelm AnderssonStig von BahrSven-Åke BergkvistGöran Magnusson,Teresa Simon Almendal (moderator) och Henrik von Sydow.
18.00 – Middag i Salongen