Genomsyn och skatteflykt – balansgången mellan skyddet för skatteintäkterna och de skattskyldigas rättssäkerhet

Tid: Onsdagen den 4 oktober, kl. 09.00-17.30. Lunch kl.12.30-13.45 samt efterföljande middag kl.18.00
Plats: Villa Pauli, Strandvägen 19, Djursholm, tel. 08-446 57 80, www.villapauli.com.

Medverkande:
Eleonor Alhager, docent i finansrätt, Uppsala universitet
Sven-Åke Bergkvist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Leif Gäverth, jur. dr. i finansrätt, lagman vid länsrätten i Västmanlands län
Anders Hultqvist, professor i finansrätt, Handelshögskolan i Stockholm
Börje Leidhammar, adj. professor i finansrätt, Karlstads universitet, skattejurist, Ernst & Young
Erik Nerep, professor i svensk och internationell handelsrätt, Handelshögskolan i Stockholm
Ulrika Rosander, doktorand i finansrätt, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Teresa Simon Almendal, jur. dr. i finansrätt, Stockholms universitet
Sven-Olof Lodin, professor emeritus i finansrätt, Stockholms universitet
Björn Westberg, professor i finansrätt, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Samtalsledare: Peter Nordquist, Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Avgift: Hela arrangemanget är kostnadsfritt.

Konferensens tema är valt utifrån det stora intresse som framkom vid de seminarier om genomsyn som Institutet Skatter & Rättssäkerhet arrangerade under vårterminen (3/2 och 7/4).

Konferensen genomförs i två delar. Under den första delen belyser ett antal inledare olika perspektiv på balansgången mellan skyddet för skattebaserna och de skattskyldigas rättssäkerhet utifrån exemplen genomsyn och skatteflykt.

Under den andra delen sker gruppdiskussion under ledning av ett antal sakkunniga inom området. Grupperna sätts samman så att företrädare för skatteförvaltningen, domarkåren, finansdepartementet, skattekonsulterna och näringslivsorganisationer i görligaste mån ingår för att möjliggöra ett optimalt tvärvetenskapligt utbyte. Gruppdiskussionerna redovisas av gruppledaren i en avslutande paneldiskussion.

ANMÄLAN

Vänligen anmäl dig senast måndagen den 18 september till Katarina Fast, ansvarig för Institutet Skatter & Rättssäkerhet, via e-post katarina.fast@skattebetalarna.se eller telefon 0768-882 602. Antalet platser är begränsat; plats bereds i turordning.
Om du inte kan delta vid middagen ber vi dig att meddela detta i samband med anmälan, dock senast den 27 september.

  
Preliminärt program

08.30-09.00 Registrering utanför ”Salongen”, n.b.
09.00-09.15 Rättssäkerhetsdagen öppnas
Välkomstanförande av ordförande Claes Levin
09.15-09.45 Peter Nordquist: Introduktion
09.45-10.15 Börje Leidhammar: Genomsyn och skattetillägg?
10.15-10.45 Ulrika Rosander: Metoder mot skatteflykt i ett internationellt perspektiv
10.45-11.15 Kaffepaus
11.15-11.45 Björn Westberg: Genomsyn på mervärdesskatteområdet
11.45-12.15 Sven-Åke Bergkvist: Genomsyn från en advokats synvinkel; vilka blir konsekvenserna för de enskilda?
12.15-12.30 Anders Hultqvist: Sammanfattning och slutdiskussion
12.30-13.45 Lunch i Bistron
13.45-14.00 Genomgång inför gruppdiskussionerna
14.00-16.00 Gruppdiskussioner under ledning av Eleonor Alhager, Leif Gäverth, Anders Hultqvist, Sven-Olof Lodin, Erik Nerep samt Teresa Simon Almendal.
16-00-17.30 Avrapportering och diskussion
18.00- Middag i Salongen

Välkommen!
Med vänlig hälsning
Katarina Fast