Inbjudan till Rättssäkerhetsdagen 2010
Utredningsansvar, bevisfrågor och domskrivning i skattetvister

Plats: Villa Pauli, Strandvägen 19, Djursholm, tel. 08-446 57 80, www.villapauli.com

 

Ett antal praktiska bevisfrågor tas upp till diskussion. Vilka likheter och skillnader föreligger det mellan ordinarie taxeringar, eftertaxeringar och skattetillägg? Den på senare tid mycket uppmärksammade frågan om F-skattsedelns rättsverkningar tas också upp. Vad krävs exempelvis för att man ska kunna bortse från en F-skattsedel i mål om osanna fakturor? En annan viktig fråga som tas upp gäller domskrivningen när målet gäller bevisfrågor. Vad krävs för att domen ska vara tillräckligt bra utformad? Vilket syfte tjänar domskälen?

Välkommen!

Program