Inbjudan till Rättssäkerhetsdagen 2008
Befrielse från skattetillägg

Plats: Villa Pauli, Strandvägen 19, Djursholm, tel. 08-446 57 80, www.villapauli.com.

Seminariet är avgiftsfritt. Vänligen anmäl Dig senast onsdagen den 22 oktober till Anne Sandberg, via e-postanne.sandberg@skattebetalarna.se Antalet platser är begränsat.

 

  

Program

 

 
08.30-09.00 Registrering. Kaffe
09.00-09.15 Inledande presentation av frågeställningarna för dagen och av grunderna för påförande av skattetillägg. Peter Nordquist
09.15-10.00 1999 års Skattetilläggskommitténs förslag i relation till den nuvarande ordningen. Johan Munck
10.00-10.45 Proportionalitetskravet i Europadomstolens praxis. Elisabeth Palm
10.45-11.00 Kaffe
11.00-11.45 Skattetillägg och kravet på proportionalitet. Christina Moëll
11.45-12.30 Skatteverkets hantering av befrielsegrunderna. Olof Sundin och Olov Jonsson
12.30-13.45 Lunch
13.45-14.30 Tillämpningen av de nya reglerna. Börje Leidhammar/Caroline Carlsson
14.30-14.45 Frågor att diskutera. Teresa Simon Almendal
14.45-16.30 Gruppdiskussioner och kaffe
16.30-17.50 Slutdiskussion. Teresa Simon Almendal
17.50-18.00 Seminariet avslutas
18.00- Middag