Inbjudan till Rättssäkerhetsdagen 2019

Tema skatteprocess

Tid:       Onsdagen den 20 november 2019, kl. 13.0017.00 med efterföljande mingel och buffé.

Plats:     PwC, Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm.

Medverkande: Fanny Gleiss Wilborg, partner/advokat Advokatfirman Lundberg & Gleiss, Per Holstad, partner EY, Marie Jönsson, lagman Kammarrätten i Stockholm och tillträdande justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen, Peter Kristiansson, chefsrådman Förvaltningsrätten i Malmö, Peter Lindstrand, ordförande ISoR och partner PwC, Michaela Ribbing, jur. dr Stockholms universitet, Mattias Schömer, partner/advokat Advokatfirman Vinge, Fredrik Sjövall, partner/advokat Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Linnéa Sveger, skatteombud Skatteverket.

Moderatorer under dagen är Ulrika Bengtsson, counsel Advokatfirman Vinge och Fredrik Berndt, partner Svalner.

***

Välkommen till årets Rättssäkerhetsdag, där vi under en koncentrerad eftermiddag följer upp en av de allra hetaste frågorna på rättssäkerhetsområdet, nämligen skatteprocessen. De senaste åren har skatteprocessen både diskuterats flitigt och varit föremål för såväl debattartiklar som flera utredningar och rapporter.

Skatteprocesserna avser inte sällan stora värden och avgörandena har stor betydelse för de företag och enskilda som de gäller, vilket ställer krav på en rättssäker handläggning och prövning.

Skatteprocesser handläggs i förvaltningsdomstolarna enligt reglerna i förvaltningsprocesslagen och skatteförfarandelagen. Reglerna skiljer sig från rättegångsbalkens mer omfattande och detaljerade regler samt avseende gällande principer. Processen i förvaltningsdomstolarna har dock även betydande anknytning till processen i de allmänna domstolarna. Skillnaderna beskrivs ibland som nödvändiga och ibland som omotiverade.

En statlig utredning föreslog 2014 en fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen där flertalet förslag särskilt tog sikte på skatteprocessen. Förslagen har i väsentliga delar inte genomförts. Förvaltningsdomstolarna har tillsammans med Advokatsamfundet och Skatteverket i en rapport offentliggjord i juni 2019 föreslagit åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål.

Enskilda mål har ibland gett upphov till heta diskussioner om hur målen har hanterats i domstolarna. Ombud kritiseras ibland för att komplicera processerna och förflytta fokus från de materiella frågorna i målen till processuella frågor.

Under Rättssäkerhetsdagen diskuteras skatteprocessen utifrån sitt rättsliga sammanhang som en särskild del av förvaltningsprocessen. Vi kommer även diskutera vilka krav och förväntningar skatteprocessens aktörer bör ha på varandra. Avslutningsvis diskuteras hur skatteprocessen bör utvecklas.

***

Fullständigt program för Rättssäkerhetsdagen finner ni här.