Inbjudan till Rättssäkerhetsdagen 2018
Skattekontroll, rättighetsskydd och digitalisering

Medverkande: Ulrika Bengtsson, specialist, Advokatfirman Vinge, Fredrik Berndt, partner, Svalner Skatt & Transaktion, Katarina Fast Lappalainen, universitetsadjunkt i allmän rättslära ochdoktorand i offentlig rätt, Stockholms universitet, Jens Gullfeldt, partner, tax management consulting, Deloitte, Ulrika Gustafsson Myslinski, doktorand i skatterätt, Uppsala universitet, Jonas Hagström, tax technology lead, PwC, Peter Lindholm, rättslig expert, Skatteverket, Carl Lindstrand,advokat och civilekonom, Lindstrand Partners Advokatbyrå, Peter Lindstrand, ordförande, ISoR och partner, PwC, Teresa Simon-Almendal, professor i finansrätt, Stockholms universitet och Christine Storr, universitetsadjunkt och doktorand i rättsinformatik, Stockholms universitet.

Moderator vid konferensdagen är Teresa Simon-Almendal, professor i finansrätt, Stockholms universitet.

***

I digitaliseringens tidevarv står vi inför stora omdaningar inte minst i form av förändrade beteenden hos skattebetalare och skatteförvaltning. Nya tekniker används allt mer, t.ex. artificiell intelligens och blockchain, och det globala informationsutbytet ökar. Delningsekonomin breder ut sig och alltfler blir s.k. digitala nomader. Som en följd av digitaliseringen är världen sammankopplad med gränslös tillgång till varor och tjänster. I stort sett allt arbete som kan göras på en dator kan beställas med en knapptryckning inom eller utanför landets gränser. Detta ställer skattekontrollen inför nya utmaningar, men kan också få konsekvenser för de enskilda skattebetalarna. Vilka blir effekterna av denna utveckling och hur påverkar digitaliseringen möjligheten att ta ut skatt? Var står vi nu och vad bör vi tänka på för framtiden? Vid 2018 års rättssäkerhetdag diskuteras skattekontroll, rättighetsskydd och digitalisering.

Programmet bifogas.

08:30-09:00                       Registrering. Kaffe.

09:00-09:15                       Välkomstanförande och dagens frågeställningar
                                          Peter Lindstrand, Teresa Simon-Almendal
 
09:15-10:00                       Internationellt informationsutbyte och skattebetalarnas
                                          grundläggande  rättigheter
                                          Inledare: Ulrika Gustafsson Myslinski, Uppsala universitet
                                          Kommentator: Ulrika Bengtsson, Vinge
 
10:00-10:15                       Kaffepaus
 
10:15-11:00                       Bevissäkring i en digitaliserad värld 
                                          Inledare: Carl Lindstrand, Lindstrand Partners Advokatbyrå
                                          Kommentator: Katarina Fast Lappalainen
 

11:00-11:10                       Bensträckare

11:15-12:15                       Rättighetsskydd, risk och blockchain
                                          Inledare: Christine Storr, Stockholms universitet
                                          Kommentatorer: Jens Gullfeldt, Deloitte & Jonas Hagström, PwC

12:15-13:15                       Lunch

13:15-14:00                       Delningsekonomi och skattekontroll – exemplet det elastiska
                                          hemmet
                                          Inledare: Peter Lindholm, Skatteverket 
                                          Kommentator: Fredrik Berndt, Svalner

14:00-14:15                       Genomgång av gruppdiskussioner

14:15-15:30                       Gruppdiskussioner och kaffe

15:30-16:30                       Avrapportering och plenardiskussion

16:30-16:45                       Seminariet avslutas

17:00-                                Mingel och buffet