Rättssäkerhetsdagen (RÄDA)

Rättssäkerhetsdagen 2017 äger rum den 23 november. Temat för året är "Behovet av en ny skattereform utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv". För närmare information om program och medverkande, se här > > >

Rättssäkerhetsdagen 2016 äger rum den 23 november. Temat för året är "Skatt och rättssäkerhet i en globaliserad värld". För närmare information om program och medverkande, se här > > >

Rättssäkerhetsdagen 2015 äger rum den 11 november. Temat för året är "Skatter och rättssäkerhet i dåtid, nutid och framtid". För närmare information om program och medverkande, se här > > >

Rättssäkerhetsdagen 2014 ägde rum den 11 november. Temat för året var "Rättssäkerheten i skatteförfarandet". För närmare information om program och medverkande, se här > > >

Rättssäkerhetsdagen 2013 ägde rum den 12 november. Temat för året var "Processuella frågor i förändring". För närmare information om program och medverkande, se här >>>

Rättssäkerhetsdagen 2012 ägde rum den 13 november. Detta år var temat "Ne bis in idem". För närmare information om program och medverkande se här >>>

Rättssäkerhetsdagen 2011 ägde rum den 8 november. Detta år var temat för denna heldagskonferens "Taxpayers' Charter - ett alternativ för Sverige?" För närmare information om program och medverkande, se här  >>>

Rättssäkerhetsdagen 2010 ägde rum den 9 november 2010 i Villa Pauli, Djursholm. Rättssäkerhetsdagen anordnades för femte året i rad och ämnet för 2010 var utredningsansvar, bevisfrågor och domskrivning i skattetvister. Närmare information om Rättssäkerhetsdagen 2010 kan du hämta här >>>

Rättssäkerhetsdagen 2009. EG-rätten/Europakonventionen och skatteförfarandet – tolkning och tillämpning.
Läs mer >>>

Rättssäkerhetsdagen 2008. Befrielse från skattetillägg.  Är befrielsegrunderna tillfredsställande utformade från ett rättssäkerhetsperspektiv? Tillämpas de i enlighet med de bakomliggande syftena?
Läs mer >>>

Rättssäkerhetsdagen 2007. Grundlagen, Europakonventionen och beskattningen.
Läs mer >>>

Rättssäkerhetsdagen 2006. Genomsyn och skatteflykt – balansgången mellan skyddet för skatteintäkterna och de skattskyldigas rättssäkerhet.
Läs mer >>>