Rättssäkerhetsdagen 2010-11-09: Utredningsansvar, bevisfrågor och domskrivning i skattetvister

Medverkande: Olle Jonsson, f.d. rättssakkunnig Skatteverket, Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå och gästprofessor vid Karlstads universitet, Christer Silfverberg, professor i finansrätt vid Stockholms universitet, Roger Persson Österman, docent och skatterådgivare Ernst & Young, Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Björn Westberg, professor i finansrätt vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Patricia Schömer, kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm. Erica Sverne, processexpert, Skatteverket, Emine Lundkvist, advokat, Setterwalls Advokatbyrå och Magnus Larsson, skattechef vid Deloitte.

Samtalsledare: Teresa Simon Almendal, jur. doktor, universitetslektor i finansrätt vid Stockholms universitet.

2010-10-13: Oriktig uppgift och anmälningsskyldighet i ärenden om s.k. genomsyn

Medverkande: Teresa Simon Almendal, jur. doktor och universitetslektor i skatterätt, Stockholms universitet, Kent Madstedt, chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten, Stephane Pleijel, advokat, Nova Advokatbyrå samt Eva Alm-Bloom och Olof Sundin, rättsexperter, Skatteverket.

Samtalsledare: Börje Leidhammar, advokat Wistrand Advokatbyrå och gästprofessor vid Karlstads universitet.

2010-09-08: Ny generaldirektör för Skatteverket – vad innebär det?

Medverkande: Ingemar Hansson, generaldirektör för Skatteverket.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

2010-05-19: Bevisprövning i mål om s.k. genomsyn

Medverkande: Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå, gästprofessor vid Karlstads universitet och Gustav Lindkvist, skattejurist, Wistrand Advokatbyrå.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

2010-04-27: Skatteavtalens förhållande till intern skattelagstiftning

Medverkande: Mattias Dahlberg, professor i finansrätt, Uppsala universitet, Jesper Johansson, doktorand i internationell skatterätt, Stockholms universitet, samt Stefan Hellstrand, skattekonsult, Grant Thornton.

Samtalsledare: Teresa Simon Almendal, jur. doktor, universitetslektor i finansrätt, Stockholms universitet.

2010-04-14: Dubbelbestraffningsförbudet efter Högsta domstolens beslut den 31 mars 2010

Medverkande: Teresa Simon Almendal, jur. doktor och universitetslektor i finansrätt, Stockholms universitet, och Stephane Pleijel, advokat, Advokatfirman Nova.

Samtalsledare: Kerstin Nyquist, skattejurist, Svenskt Näringsliv.

2010-03-25: Frivillig rättelse – hur länge?

Medverkande: Teresa Simon Almendal, jur. doktor och universitetslektor i finansrätt, Stockholms universitet, och Eva Alm-Bloom, rättsexpert, Skatteverket.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

2010-01-20: En offensiv rättsavdelning på Skatteverket

Medverkande: Thomas Algotsson och Stina Ögren, båda enhetschefer på Skatteverket.

Samtalsledare: Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå, och gästprofessor vid Karlstads universitet.