2004-11-22: Seminarium om skatter och äganderätt 

Medverkande: Karin Åhman, jur. dr. i folkrätt, Uppsala universitet; Ulf Stenberg, jurist, Villaägarna; Elisabeth Österman, Villaägarna; Elisabeth Sjödén, Skattebetalarna samt ett antal personer som drabbats av äganderättskränkning på grund av skatt.

Samtalsledare: Maria Rankka.

2004-10-07: Seminarium om långa handläggningstider i skattemål 

Medverkande: Per Anclow, Kammarrättspresident, Kammarrätten i Stockholm och Mari Andersson, Länsrätten i Stockholms län.

2004-10-07: Seminarium om långa handläggningstider i skattemål 

Medverkande: Per Anclow, Kammarrättspresident, Kammarrätten i Stockholm och Mari Andersson, Länsrätten i Stockholms län.

2004-09-27: Seminarium om domarens syn på parternas agerande i skatteprocessen 

Föreläsning av Christina Moëll, docent i finansrätt, Lunds universitet.

2004-09-14: Seminarium om Proportionalitetsprincipen i skatterätten

2004-09-02: Seminarium om Skatteverkets kontrollstrategi

Föreläsning av Anders Stridh, kontrollstrateg på Skatteverket.

2004-04-21: Beslutsskäl och domsmotiveringar i ett europarättsligt perspektiv 

Föreläsning av Advokaten Martin Nilsson och bitr. jurist Cecilia Brink.

2004-03-31: Seminarium om anstånd med betalning av skatt

Föreläsning av jur. lic. Mats Höglund, Stockholms Handelshögskola.

2004-03-02: Seminarium om den nya lagstiftningen om företrädaransvar.

Medverkande: Börje Leidhammar, Ernst & Young och adj. professor i finansrätt, Karlstads universitet; Kerstin Nyquist, Svenskt Näringsliv.