2007-12-04:   Skatteflykt och genomsyn i ett europarättsligt perspektiv

Medverkande: Kristina Ståhl, professor i finansrätt, Centrum för Skatterätt, Katarina Fast, doktorand i finansrätt, Stockholms Universitet, Anders Hultqvist, docent i finansrätt.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

2007-11-08:  Tvistiga ärenden – en fråga för Skatteverket eller domstolarna?

Medverkande: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling.

Samtalsledare: Teresa Simon-Almendal, jur.dr. i finansrätt, universitetslektor, Stockholms Universitet.

2007-10-16:  Rättssäkerhetsdagen 2007 – Grundlagen, Europakonventionen och beskattningen.

Medverkande: Vilhelm Andersson, chef för rättsenheten, Skatteverket, Sven-Åke Bergkvist, Advokat, Mannheimer Swartling; Stig von Bahr, före detta regeringsråd och domare i EG-domstolen, Anders Hultqvist, jur. dr. och docent i finansrätt; Nils Karlson, VD Ratioinstitutet, docent i statsvetenskap; Claes Levin, ordförande i Institutet Skatter & Rättssäkerhet, Sven-Olof Lodin, professor emeritus i finansrätt, Stockholms universitet; Göran Magnusson, före detta riksdagsledamot (s), ledamot i Grundlagsutredningen; Peter Melz, professor i finansrätt, Stockholms universitet; Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå; Robert Påhlsson, professor i skatterätt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet; Teresa Simon Almendal, jur. dr. och universitetslektor i finansrätt, Stockholms universitet, Fredrik Sterzel, professor emeritus i statsrätt och före detta Justitieråd; Kristina Ståhl, professor i finansrätt, Centrum för skatterätt; Henrik von Sydow, riksdagsledamot (m), ledamot i Grundlagsutredningen, Karin Åhman, docent i offentlig rätt, Uppsala universitet.

2007-09-25:  Regeringens oberoende roll

Medverkande: Johan Hirschfeldt, president, Svea Hovrätt och Rune Lavin, f.d. Regeringsrättens ordförande samt Björn Westberg, professor i finansrätt, Internationella Handelshögskolan.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

2007-09-13:  Skatteutskottets roll och funktion

Medverkande: David Ask och Anna Wallin, Riksdagens Skatteutskott.

Samtalsledare: Peter Nordquist

2007-09-04:  Länsrätten i Stockholms län och hanteringen av skattemålen

Medverkande: Inga-Lill Askersjö och Mari Jönsson, Länsrätten i Stockholms län.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

2007-04-24:  Deklaration på Internet – konsekvenser för rättssäkerheten?

Medverkande: Eleonor Alhager, docent i finansrätt, Uppsala Universitet, Anitha Bondestam, f.d. generaldirektör för Datainspektionen och f.d. president för Kammarrätten i Göteborg.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

2007-02-16:  Skatteverkets nya grupp för dubbelbeskattningsärenden

Medverkande: Stefan Bergqvist och Per-Erik Kristiansson, Skatteverket.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

2007-01-17: Tyska författningsdomstolen och skatterna – inspiration för Sverige?

Medverkande: Stefan Olsson, jur.dr., Karlstads Universitet, Hans-Heinrich Vogel, professor i offentlig rätt, Lunds Universitet.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.