2008-12-17: Bevisprövning vid internprissättning

Medverkande: Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå och gästprofessor Karlstads Universitet.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

2008-12-12: Regeringsrättens motiveringsskyldighet vid EG-rättsliga frågor

Medverkande: Henrik Paulander, sekreterare Inremarknadsutredningen, Utrikesdepartementet, annars tjänstgörande vid EU-kommissionen.

Samtalsledare: Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå.

2008-11-12: Europakonventionens inverkan vid taxeringsrevisioner

Medverkande: Bertil Wennergren, f.d. regeringsråd.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

2008-11-04: Rättssäkerhetsdagen 2008 – Befrielse från skattetillägg

Medverkande: Peter Nordquist, advokat Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Johan Munck, justitieråd och ordf. Högsta Domstolen samt f.d. särskild utredare i Skattetilläggskommittén, Elisabeth Palm, f.d. domare Europadomstolen, Christina Moëll, professor i finansrätt Lunds universitet, Olof Sundin och Olov Jonsson, Skatteverkets skattetilläggsgrupp, Börje Leidhammar, gästprofessor i finansrätt Karlstads universitet och skattejurist Wistrand Advokatbyrå, Caroline Carlson, skattejurist Deloitte och stipendiat Institutet Skatter och Rättssäkerhet, Teresa Simon Almendal, jur. dr. och universitetslektor i finansrätt Stockholms universitet, Björn Westberg, professor i finansrätt Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Stig von Bahr, f.d. regeringsråd och domare i EG-domstolen numera Skatteverket, Hans Corell, f.d. rättschef FN, Ulrika Rosander, jur. doktor, lektor i handelsrätt Internationella Handelshögskolan i Jönköping

2008-10-16: Kapitalförsäkringsdomarna och s.k. genomsyn

Medverkande: Anders Hultqvist, adj. Professor, Stockholms Universitet.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

2008-05-27: Advokatsamfundets syn på rättssäkerheten i beskattningen

Medverkande: Anne Ramberg, generalsekreterare, Sveriges Advokatsamfund.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

2008-05-06: Kammarrättens i Stockholm hantering av skatteärenden

Medverkande: Thomas Rolén, kammarrättspresident, Kammarrätten i Stockholm.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

2008-04-01: Regeringsrättens hantering av skatteärenden

Medverkande: Ulrika Lundström, Regeringsrättssekreterare, ansvarig för skattegruppen, Regeringsrätten.

Samtalsledare: Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå.

2008-02-14: CFC-lagstiftningen – rättssäkerhetsperspektivet

Medverkande: Jesper Barenfeld, Svenskt Näringsliv och Roger Persson Österman, Wistrands Advokatbyrå.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

2008-01-22: Skatteverkets nya organisation – konsekvenser för rättssäkerheten?

Medverkande: Vilhelm Andersson, rättschef, Skatteverket.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

2008-01-15: Mänskliga rättigheter, rättsstaten och beskattningen

Medverkande: Hans Corell, f.d. rättschef, Förenta Nationerna och Sven-Olof Lodin, professor emeritus i finansrätt, Stockholms Universitet.

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.