Seminarier 2024

2024-03-18: Skattetillägg efter komplettering av deklaration En fråga som debatterats under minst tio år är i vilken mån en >> Läs mer

Seminarier 20242024-04-09T17:02:17+02:00

Seminarier 2023

2023-01-20: ISoR:s Stipendie-seminarium. Det skatterättsliga företrädaransvaret ISoR utlyser ett uppsatsstipendium varje år om 25 000 kr bl.a. i syfte >> Läs mer

Seminarier 20232023-12-26T11:58:20+01:00

Seminarier 2022

2022-02-11: Rättssäkerhetsfrågor i förhållande till miljöskatter Under senare år har det tillkommit flertalet punktskatter sprungna ur ambitionen att minska >> Läs mer

Seminarier 20222023-01-04T13:10:07+01:00

Seminarier 2021

2021-01-27: Skattetillägg vid internprissättning  Syftet med skattetillägg är att säkerställa att skattskyldiga fullgör sin uppgifts­skyldighet på ett >> Läs mer

Seminarier 20212022-02-14T13:24:43+01:00

Seminarier 2020

2020-01-23: Rättssäker bevisprövning i skattemål Bevisrätten utgår från principen om fri bevisvärdering. Det innebär att bevisvärderingen som utgångspunkt inte >> Läs mer

Seminarier 20202022-02-14T13:26:32+01:00

Seminarier 2019

2019-10-03: Essitydomen – En ny spelplan för mål om efterbeskattning och skattetillägg? I december 2018 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) >> Läs mer

Seminarier 20192019-11-14T11:26:28+01:00

Seminarier 2018

2018-12-04: Bör förhandsbeskedsinstitutet reformeras och i så fall hur? Möjligheten att ansöka om förhandsbesked i skattefrågor uppfyller en viktig >> Läs mer

Seminarier 20182019-04-12T15:40:05+02:00

Seminarier 2017

2017-12-04: Öppna yrkanden - hur öppna måste de vara? Den skattskyldige har genom 31 kap. 2-3 §§ skatteförfarandelagen, SFL, en >> Läs mer

Seminarier 20172018-12-21T19:43:00+01:00

Seminarier 2016

2016-10-04: En rättssäker skatteindrivning – vad har hänt och vad är på gång efterRousk? Sverige har en effektiv skatteindrivning. Likväl >> Läs mer

Seminarier 20162018-12-21T19:41:51+01:00

Seminarier 2015

2015-05-05: Det skatterättsliga företrädaransvaret och förenligheten med Europakonventionen I skatteförfarandelagen finns regler om företrädaransvar. Genom reglerna kan ställföreträdare för juridiska >> Läs mer

Seminarier 20152018-12-21T19:40:54+01:00
Till toppen