Seminarier 2017

2017-12-04: Öppna yrkanden - hur öppna måste de vara? Den skattskyldige har genom 31 kap. 2-3 §§ skatteförfarandelagen, SFL, en >> Läs mer

Seminarier 20172018-12-21T19:43:00+01:00

Seminarier 2016

2016-10-04: En rättssäker skatteindrivning – vad har hänt och vad är på gång efterRousk? Sverige har en effektiv skatteindrivning. Likväl >> Läs mer

Seminarier 20162018-12-21T19:41:51+01:00

Seminarier 2015

2015-05-05: Det skatterättsliga företrädaransvaret och förenligheten med Europakonventionen I skatteförfarandelagen finns regler om företrädaransvar. Genom reglerna kan ställföreträdare för juridiska >> Läs mer

Seminarier 20152018-12-21T19:40:54+01:00

Seminarier 2014

2014-12-04: Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen - med fokus på skattemål Våren 2013 tillsatte regeringen en utredning med direktiv att >> Läs mer

Seminarier 20142018-12-21T19:40:07+01:00

Seminarier 2013

2013-10-21: Utredningen om rättssäkerhet i skatteförfarandet II: förbudet mot dubbla förfaranden Utredningen om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet har nyligen >> Läs mer

Seminarier 20132018-12-21T19:39:05+01:00

Seminarier 2012

2012-12-13: Rättssäkerhetsdagen 2012 Rättssäkerhetsdagen äger rum för sjunde året i rad. Detta år är temat för denna heldagskonferens "Ne bis >> Läs mer

Seminarier 20122018-12-21T19:37:48+01:00

Seminarier 2011

2011-12-05: Tjänsteansvar och skadestånd i skatteärenden Skatteverkets tjänstemän kan åläggas såväl straff- som disciplinrättsligt ansvar för försumlig och felaktig >> Läs mer

Seminarier 20112018-12-21T19:36:29+01:00

Seminarier 2010

Rättssäkerhetsdagen 2010-11-09: Utredningsansvar, bevisfrågor och domskrivning i skattetvister Medverkande: Olle Jonsson, f.d. rättssakkunnig Skatteverket, Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå >> Läs mer

Seminarier 20102018-12-21T19:34:32+01:00

Seminarier 2009

2009-12-08: Rättssäker beskattning – bevisprövning i skattemål och risken att bli beskattad för inkomst man inte haft Medverkande: Peter >> Läs mer

Seminarier 20092018-12-21T19:32:23+01:00

Seminarier 2008

2008-12-17: Bevisprövning vid internprissättning Medverkande: Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå och gästprofessor Karlstads Universitet. Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer >> Läs mer

Seminarier 20082018-12-21T19:30:00+01:00