Vid ISoR:s styrelsemöte den 16 oktober 2012 beslutades att följande personer tilldelas stipendier à 5 000 kr för uppsatser inriktade på rättssäkerhetsrelaterade skattefrågor: Johanna Jörgensen, Christina Karvahall, Patrick Krassén, Peter Lennartz Röstlund och Henrik Schmidt. Utdelning av stipendierna ägde rum vid årets Rättssäkerhetsdag den 13 november. Belönade uppsatser finns att hämta här > > >