Vid ISoR:s styrelsemöte den 4 december 2017 beslutades att Tina Friberg tilldelas ISoR:s stipendium 2017 för sin uppsats ”Förutsebarhet i inkomstbeskattningen – särskilt om expertskatt och ränteavdragsbegränsningar”. Uppsatsen finns att hämta här > > >