Vid ISoR:s styrelsemöte den 24 oktober 2016 beslutades att Mats Carlasjö tilldelas ISoR:s stipendium 2016 för sin uppsats ”Omkaraktärisering av gränsöverskridande koncerninterna transaktioner – Särskilt om förhållandet mellan omkaraktärisering enligt OECD:s riktlinjer för internprissättning och intern rätt”. Uppsatsen finns att hämta här > > >