Institutet Skatter & Rättssäkerhet har genomfört en utredning av skattetjänstemännens tjänstemannaansvar med JK:s och JO:s beslut under tio år som grund . Syftet med utredningen är att få en systematiserad analys av straff-, disciplin- och skadeståndsrättsliga regler  på det aktuella området. Rapporten presenterades vid ett seminarium den 5 december 2011. 
Du hittar rapporten här:   RapportSkattetjanstemannen20111205