Vid ISoR:s årsstämma den 14 februari 2013 utsågs Helena Robertsson till ny ordförande och Teresa Simon Almendal till ny vice ordförande för ISoR:s styrelse. Helena Robertsson är partner och auktoriserad skatterådgivare vid KPMG. Teresa Simon Almendal är docent och universitetslektor i finansrätt vid Stockholms universitet. Bägge är sedan tidigare verksamma i ISoR:s styrelse. > > >