HD har idag meddelat dom i plenum beträffande frågan om åtal för skattebrott får väckas när skattetillägg redan har påförts den tilltalade avseende samma beskattningsfråga. Sammanfattningsvis menar HD att rätten att inte bli lagförd två gånger för samma gärning träffar det nuvarande svenska systemet med skattetillägg respektive påföljd för brott enligt skattebrottslagen. Institutet Skatter & Rättssäkerhet bjuder in till seminarium den 26 juni 2013 för att diskutera HD:s dom. Läs hela domen här. > > >