Regeringen har lämnat direktiv till en utredning om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet (dir 2012:14). Teresa Simon Almendal har förordnats som sakkunnig och Kerstin Nyquist och Börje Leidhammar som experter i utredningen (samtliga är ledamöter av ISoR:s styrelse). Läs mer > > >