Start2018-12-27T11:27:39+01:00

Om ISoR

Institutet Skatter & Rättssäkerhet är en ideell förening med syfte att verka för bättre rättssäkerhet på skatteområdet för såväl enskilda som företagare. Föreningen skall verka som ett forum för samtliga aktörer på skatteområdet, såsom näringslivet, Skatteverket, domstolarna, lagstiftaren och lärosätena.

Initiativet till bildandet av Institutet Skatter & Rättssäkerhet väcktes genom domarna från Europadomstolen: Janosevic och Västberga Taxi och Vulic, där Sverige fälldes för brott mot rätten till domstolsprövning och rättegång inom skälig tid i skattetilläggsmål (artikel 6 i Europakonventionen).

Senaste nyheterna:

Utdelning av stipendier

Vid ISoR:s styrelsemöte den 16 oktober 2012 beslutades att följande personer tilldelas stipendier à 5 000 kr för uppsatser inriktade på rättssäkerhetsrelaterade skattefrågor: Johanna Jörgensen, Christina Karvahall, Patrick Krassén, Peter Lennartz Röstlund och Henrik >> Läs mer

27th december 2018|

Ledamöter av ISoR:s styrelse förordnade som experter

Regeringen har lämnat direktiv till en utredning om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet (dir 2012:14). Teresa Simon Almendal har förordnats som sakkunnig och Kerstin Nyquist och Börje Leidhammar som experter i utredningen (samtliga är ledamöter av ISoR:s >> Läs mer

27th december 2018|

Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet

I propositionen Skatteförfarandet (prop. 2010/11:165) bedömde regeringen att det fanns skäl att ytterligare utreda hur rättsäkerheten kan stärkas inom ramen för befintligt system med skattetillägg. Vidare angavs när det gäller bestämmelserna om tredjemansrevision samt bestämmelserna >> Läs mer

8th mars 2012|

Rapport om skattetjänstemännens tjänstemannaansvar

Institutet Skatter & Rättssäkerhet har genomfört en utredning av skattetjänstemännens tjänstemannaansvar med JK:s och JO:s beslut under tio år som grund . Syftet med utredningen är att få en systematiserad analys av straff-, disciplin- och >> Läs mer

19th december 2011|
Till toppen