Start2018-12-27T11:27:39+01:00

Om ISoR

Institutet Skatter & Rättssäkerhet är en ideell förening med syfte att verka för bättre rättssäkerhet på skatteområdet för såväl enskilda som företagare. Föreningen skall verka som ett forum för samtliga aktörer på skatteområdet, såsom näringslivet, Skatteverket, domstolarna, lagstiftaren och lärosätena.

Initiativet till bildandet av Institutet Skatter & Rättssäkerhet väcktes genom domarna från Europadomstolen: Janosevic och Västberga Taxi och Vulic, där Sverige fälldes för brott mot rätten till domstolsprövning och rättegång inom skälig tid i skattetilläggsmål (artikel 6 i Europakonventionen).

Senaste nyheterna:

Återkallelse av kallelse till årsstämma den 24 mars 2020

Med anledning av rådande omständigheter kring spridningen av det nya coronaviruset har styrelsen i Institutet Skatter & Rättssäkerhet beslutat att återkalla tidigare utfärdad kallelse till årsstämma den 24 mars 2020. Styrelsen bevakar utvecklingen och har >> Läs mer

17th mars 2020|

Rättssäker bevisprövning i skattemål

Den 23 januari anordnade Institutet Skatter & Rättssäkerhet ett seminarium på temat "Rättssäker bevisprövning i skattemål". Vid seminariet diskuterades bevisrättens tillämpning i skatteprocessen och diskussionen tog sin utgångspunkt i Caroline Nordklints avhandling "Bevisrättens tillämpning >> Läs mer

27th januari 2020|

Rättssäkerhetsdagen 2019

Rättssäkerhetsdagen 2019 anordnades den 20 november hos PwC och temat för året var skatteprocess. Under en koncentrerad eftermiddag diskuterades bl.a. skatteprocessen utifrån sitt rättsliga sammanhang som en särskild del av förvaltningsprocessen, vilka krav och >> Läs mer

22nd november 2019|

Rättssäkerhetsdagen 2018

Rättssäkerhetsdagen 2018 anordnades den 13 november hos Svenskt Näringsliv. Temat för året var "Skattekontroll, rättighetsskydd och digitalisering". Läs mer om Rättssäkerhetsdagen 2018 > > >

27th december 2018|

Utdelning av stipendier

Vid ISoR:s styrelsemöte den 4 december 2017 beslutades att Tina Friberg tilldelas ISoR:s stipendium 2017 för sin uppsats "Förutsebarhet i inkomstbeskattningen - särskilt om expertskatt och ränteavdragsbegränsningar". Uppsatsen finns att hämta här > > >

27th december 2018|

Rättssäkerhetsdagen 2017

Rättssäkerhetsdagen 2017 anordnades den 23 november hos Advokatfirman Vinge. Temat för året var "Behovet av en ny skattereform utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv". Läs mer om Rättssäkerhetsdagen 2017 > > >

27th december 2018|

Rättssäkerhetsdagen 2016

Rättssäkerhetsdagen 2016 anordnades den 23 november hos Deloitte. Temat för året var "Skatt och rättssäkerhet i en globaliserad värld". Läs mer om Rättssäkerhetsdagen 2016 > > >

27th december 2018|

Utdelning av stipendier

Vid ISoR:s styrelsemöte den 24 oktober 2016 beslutades att Mats Carlasjö tilldelas ISoR:s stipendium 2016 för sin uppsats "Omkaraktärisering av gränsöverskridande koncerninterna transaktioner - Särskilt om förhållandet mellan omkaraktärisering enligt OECD:s riktlinjer för internprissättning och intern rätt". >> Läs mer

27th december 2018|
Till toppen