Start2018-12-27T11:27:39+01:00

Om ISoR

Institutet Skatter & Rättssäkerhet är en ideell förening med syfte att verka för bättre rättssäkerhet på skatteområdet för såväl enskilda som företagare. Föreningen skall verka som ett forum för samtliga aktörer på skatteområdet, såsom näringslivet, Skatteverket, domstolarna, lagstiftaren och lärosätena.

Initiativet till bildandet av Institutet Skatter & Rättssäkerhet väcktes genom domarna från Europadomstolen: Janosevic och Västberga Taxi och Vulic, där Sverige fälldes för brott mot rätten till domstolsprövning och rättegång inom skälig tid i skattetilläggsmål (artikel 6 i Europakonventionen).

Senaste nyheterna:

Utdelning av stipendier

Vid ISoR:s styrelsemöte den 19 november 2015 beslutades att Johanna Karlsson tilldelas ISoR:s stipendium 2015 för sin uppsats "Företagsskattekommitténs förslag om halvering av tidigare års underskott. I strid med retroaktivitetsförbudet?". Uppsatsen finns att hämta här > > > >> Läs mer

27th december 2018|

Rättssäkerhetsdagen 2015

Rättssäkerhetsdagen 2015 anordnades den 11 november hos PwC. Temat för året var "Skatter och rättssäkerhet i dåtid, nutid och framtid". Läs mer om Rättssäkerhetsdagen 2015 > > >

27th december 2018|

Rättssäkerhetsdagen 2014

Rättssäkerhetsdagen 2014 anordnades den 11 november i EY:s lokaler. Temat för året var "Rättssäkerheten i skatteförfarandet". Läs mer om Rättssäkerhetsdagen 2014 > > >

27th december 2018|

Rättssäkerhetsdagen 2013

Rättssäkerhetsdagen 2013 anordnades den 12 november i Svenskt Näringslivs lokaler. Temat för året var "Processuella frågor i förändring". Läs mer om Rättssäkerhetsdagen 2013 > > >

27th december 2018|

Utdelning av stipendier

Vid ISoR:s styrelsemöte den 21 oktober 2013 beslutades att Hanna Grylin och Niklas Karlsson tilldelas stipendier à 5 000 kr för uppsatser inriktade på rättssäkerhetsrelaterade skattefrågor. Utdelning av stipendierna äger rum vid årets Rättssäkerhetsdag den >> Läs mer

27th december 2018|

Utredningen om rättssäkerhet i skatteförfarandet överlämnar sitt betänkande

Utredningen om rättssäkerhet i skatteförfarandet har överlämnat sitt betänkande SOU 2013:62: Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet till regeringen. Utredningens uppdrag syftade till att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet, dock utan att effektiviteten i >> Läs mer

27th december 2018|

Meddelad dom från HD angående ne bis in idem

HD har idag meddelat dom i plenum beträffande frågan om åtal för skattebrott får väckas när skattetillägg redan har påförts den tilltalade avseende samma beskattningsfråga. Sammanfattningsvis menar HD att rätten att inte bli lagförd >> Läs mer

27th december 2018|

Ny ordförande och ny vice ordförande

Vid ISoR:s årsstämma den 14 februari 2013 utsågs Helena Robertsson till ny ordförande och Teresa Simon Almendal till ny vice ordförande för ISoR:s styrelse. Helena Robertsson är partner och auktoriserad skatterådgivare vid KPMG. Teresa >> Läs mer

27th december 2018|

Rättssäkerhetsdagen 2012 den 13 november

Rättssäkerhetsdagen arrangerades för sjunde året i rad. Temat för årets konferens var "Ne bis in idem".  För närmare information, se inbjudan och program > > >

27th december 2018|

Utdelning av stipendier

Vid ISoR:s styrelsemöte den 16 oktober 2012 beslutades att följande personer tilldelas stipendier à 5 000 kr för uppsatser inriktade på rättssäkerhetsrelaterade skattefrågor: Johanna Jörgensen, Christina Karvahall, Patrick Krassén, Peter Lennartz Röstlund och Henrik >> Läs mer

27th december 2018|
Till toppen