Start2018-12-27T11:27:39+01:00

Om ISoR

Institutet Skatter & Rättssäkerhet är en ideell förening med syfte att verka för bättre rättssäkerhet på skatteområdet för såväl enskilda som företagare. Föreningen skall verka som ett forum för samtliga aktörer på skatteområdet, såsom näringslivet, Skatteverket, domstolarna, lagstiftaren och lärosätena.

Initiativet till bildandet av Institutet Skatter & Rättssäkerhet väcktes genom domarna från Europadomstolen: Janosevic och Västberga Taxi och Vulic, där Sverige fälldes för brott mot rätten till domstolsprövning och rättegång inom skälig tid i skattetilläggsmål (artikel 6 i Europakonventionen).

Senaste nyheterna:

Kallelse till årsstämma den 4 april 2022

Kallelse till årsstämma i Institutet Skatter och Rättssäkerhet Tid:  Måndag den 4 april 2022, kl. 16.00. Plats: Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm. Dagordning Val av ordförande och sekreterare vid stämman Val av två justeringsmän för >> Läs mer

22nd juni 2022|

Inbjudan till seminarium den 22 november 2021: Samspelet mellan EBITDA-regeln och koncernbidragsspärren – problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv?

Inbjudan till seminarium ”Samspelet mellan EBITDA-regeln och koncernbidragsspärren – problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv?” Tid:  Måndagen den 22 november kl. 11.00–13.00. En lättare lunch serveras kl. 11.00. Seminariet börjar kl. 11.30 och avslutas kl. 13.00. Plats: >> Läs mer

15th november 2021|

Utdelning av stipendier

Vid ISoR:s styrelsemöte den 14 september 2021 beslutades att Galina Krasteva tilldelas ISoR:s stipendium för sin uppsats "Samspelet mellan EBITDA-regeln och koncernbidragsspärren – konsekvenser för den skattskyldige. En kritisk granskning av gällande rätt utifrån >> Läs mer

15th november 2021|

Kallelse till årsstämma den 23 mars 2021 kl. 11.00

Årsstämma i ISoR hålls den 23 mars 2021 kl. 11.00. Årsstämman äger rum digitalt via Zoom. De medlemmar som önskar delta på stämman ska anmäla detta genom att mejla Evelina Lund, evelina.lund@isor.se, senast den 19 >> Läs mer

17th februari 2021|

Passivitetsrätten vid skattetillägg

Passivitetsrätten vid skattetillägg Den 15 oktober anordnade Institutet Skatter & Rättssäkerhet sitt första digitala seminarium på temat "Passivitetsrätten vid skattetillägg". Vid seminariet diskuterades passivitetsrättens innebörd och betydelse för beslut om skattetillägg och diskussionen tog >> Läs mer

12th januari 2021|

Utdelning av stipendier

Vid ISoR:s styrelsemöte den 8 juni 2020 beslutades att Carl-Johan Lindman tilldelas ISoR:s stipendium för sin uppsats "Tax Penalties in Transfer Pricing", i vilken Carl-Johan undersöker förutsättningarna för att ta ut skattetillägg i internprissättningssituationer >> Läs mer

11th juni 2020|

Återkallelse av kallelse till årsstämma den 24 mars 2020

Med anledning av rådande omständigheter kring spridningen av det nya coronaviruset har styrelsen i Institutet Skatter & Rättssäkerhet beslutat att återkalla tidigare utfärdad kallelse till årsstämma den 24 mars 2020. Styrelsen bevakar utvecklingen och har >> Läs mer

17th mars 2020|
Till toppen