Start2018-12-27T11:27:39+01:00

Om ISoR

Institutet Skatter & Rättssäkerhet är en ideell förening med syfte att verka för bättre rättssäkerhet på skatteområdet för såväl enskilda som företagare. Föreningen skall verka som ett forum för samtliga aktörer på skatteområdet, såsom näringslivet, Skatteverket, domstolarna, lagstiftaren och lärosätena.

Initiativet till bildandet av Institutet Skatter & Rättssäkerhet väcktes genom domarna från Europadomstolen: Janosevic och Västberga Taxi och Vulic, där Sverige fälldes för brott mot rätten till domstolsprövning och rättegång inom skälig tid i skattetilläggsmål (artikel 6 i Europakonventionen).

Senaste nyheterna:

Kallelse till årsstämma den 23 mars 2021 kl. 11.00

Årsstämma i ISoR hålls den 23 mars 2021 kl. 11.00. Årsstämman äger rum digitalt via Zoom. De medlemmar som önskar delta på stämman ska anmäla detta genom att mejla Evelina Lund, evelina.lund@isor.se, senast den 19 >> Läs mer

17th februari 2021|

Passivitetsrätten vid skattetillägg

Passivitetsrätten vid skattetillägg Den 15 oktober anordnade Institutet Skatter & Rättssäkerhet sitt första digitala seminarium på temat "Passivitetsrätten vid skattetillägg". Vid seminariet diskuterades passivitetsrättens innebörd och betydelse för beslut om skattetillägg och diskussionen tog >> Läs mer

12th januari 2021|

Utdelning av stipendier

Vid ISoR:s styrelsemöte den 8 juni 2020 beslutades att Carl-Johan Lindman tilldelas ISoR:s stipendium för sin uppsats "Tax Penalties in Transfer Pricing", i vilken Carl-Johan undersöker förutsättningarna för att ta ut skattetillägg i internprissättningssituationer >> Läs mer

11th juni 2020|

Återkallelse av kallelse till årsstämma den 24 mars 2020

Med anledning av rådande omständigheter kring spridningen av det nya coronaviruset har styrelsen i Institutet Skatter & Rättssäkerhet beslutat att återkalla tidigare utfärdad kallelse till årsstämma den 24 mars 2020. Styrelsen bevakar utvecklingen och har >> Läs mer

17th mars 2020|

Rättssäker bevisprövning i skattemål

Den 23 januari anordnade Institutet Skatter & Rättssäkerhet ett seminarium på temat "Rättssäker bevisprövning i skattemål". Vid seminariet diskuterades bevisrättens tillämpning i skatteprocessen och diskussionen tog sin utgångspunkt i Caroline Nordklints avhandling "Bevisrättens tillämpning >> Läs mer

27th januari 2020|

Rättssäkerhetsdagen 2019

Rättssäkerhetsdagen 2019 anordnades den 20 november hos PwC och temat för året var skatteprocess. Under en koncentrerad eftermiddag diskuterades bl.a. skatteprocessen utifrån sitt rättsliga sammanhang som en särskild del av förvaltningsprocessen, vilka krav och >> Läs mer

22nd november 2019|
Till toppen