Inbjudan till Rättssäkerhetsdagen 2009

EG-rätten/Europakonventionen och skatteförfarandet – tolkning och tillämpning