2008-11-04: Inbjudan till Rättssäkerhetsdagen 2008

Befrielse från skattetillägg

Seminariet är avgiftsfritt. Vänligen anmäl Dig senast onsdagen den 22 oktober till Anne Sandberg, via e-postanne.sandberg@skattebetalarna.se Antalet platser är begränsat.

 

  

Program


08.30-09.00

Registrering. Kaffe

09.00-09.15

Inledande presentation av frågeställningarna för dagen och av grunderna för påförande av skattetillägg. Peter Nordquist

09.15-10.00

1999 års Skattetilläggskommitténs förslag i relation till den nuvarande ordningen. Johan Munck

10.00-10.45

Proportionalitetskravet i Europadomstolens praxis. Elisabeth Palm

10.45-11.00

Kaffe

11.00-11.45 Skattetillägg och kravet på proportionalitet. Christina Moëll
11.45-12.30

Skatteverkets hantering av befrielsegrunderna. Olof Sundin och Olov Jonsson

12.30-13.45

Lunch

13.45-14.30 Tillämpningen av de nya reglerna. Börje Leidhammar/Caroline Carlsson
14.30-14.45 Frågor att diskutera. Teresa Simon Almendal
14.45-16.30

Gruppdiskussioner och kaffe

16.30-17.50

Slutdiskussion. Teresa Simon Almendal

17.50-18.00

Seminariet avslutas

18.00- Middag