Peter Lindstrand
Ordförande:
Peter Lindstrand

Tax Partner och auktoriserad skatterådgivare
PwC
Katarina Fast
Vice Ordförande:
Katarina Fast Lappalainen

Doktorand i offentlig rätt Stockholms universitet
Ulrika Bengtsson
Ulrika Bengtsson
Specialist
Advokatfirman Vinge
Fredrik Berndt
Fredrik Berndt
Partner
Svalner
Ulrika Hansson
Henrik Karlsson
Director och auktoriserad skatterådgivare
Deloitte
Carl Lindstrand
Carl Lindstrand
Advokat och civilekonom
Lindstrand Partners Advokatbyrå
Peter Lindstrand
Caroline Nordklint
Doktorand i finansrätt
Stockholms universitet
Ulrika Hansson
Lynda Ondrasek Olofsson
Skatteexpert
Svenskt Näringsliv
Helena Robertsson
Helena Robertsson
Partner och auktoriserad
skatterådgivare
EY
Teresa Simon Almendal
Teresa Simon Almendal
Professor i finansrätt
Stockholms universitet
Caroline Carlson Administration:
Kristine Hökerberg

Kanslichef